Pravidla serveru QuadCore

Z Quadcore Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Pro poklidný chod serveru a jasné začlenění do komunity QuadCore jsme stanovili následující pravidla, která mají pokaždé dvě strany mince - s každým právem se pojí i povinnosti.

1. Respekt

 • GM/GA v rámci možností respektují přání a požadavky hráčů.
 • Hráči respektují práci GM/GA.
 • Pokud něco požaduji, použiji slůvko prosím. Imperativ je u hráčů vyloučen. (mysleli jsme, že toto pravidlo zůstane nepsaným, bohužel ne každý se jím řídí)


2. Zodpovědnost

 • GM/GA mají zodpovědnost za chod serveru, tj. ochrana osobních údajů, zabezpečení provozu.
 • Hráči mají zodpovědnost za své účty, tj. za přihlašovací údaje a chování. Zodpovědnost se vztahuje na celý počítač a domácnost. Obchod s účty je zakázán.
 • Platí zde zákaz obchodu s účty. Zákaz se vztahuje na prodej účtu, nákup účtu i výměnu účtů, a to jak v rámci Quadcore, tak mimo její rámec.
 • Taktéž zde platí zákaz obchodu s věcmi mimo rámec Quadcore. Zákaz se vztahuje na všechny věci a všechny servery s výjimkou Quadcore.


3. Spravedlnost / férovost

 • GM/GA jednají s hráči férově a spravedlivě. To platí zejména při dodržování pravidel.
 • Hráči hrají férově, nezneužívají a hlásí chyby ve hře.Do tohoto pravidla patří i zákaz jakékoliv diskriminace, ať už pozitivní či negativní (opět nepsané pravidlo, které je zde potřeba napsat).
 • Úmyslné využívání bugů se trestá banem (všimněte si, že toto pravidlo je zde od začátku o dva body výše, jen je NUTNÉ jej znovu napsat.
 • Podvodné názvy stánku a využití neznalosti hráčů se trestá banem.
 • Pokudtatáž osoba vede 2 cechy a nahrává si body jejich válkami, případně kdy druhý cech vede domluvená osoba za stejným účelem. Je to zakázané, trestané zrušením obou cechů a udělením banů na účty obou vůdců cechů.

Fiktivní války za účelem zisku bodů - stejný postih.

4. Třikrát a dost

 • GM, kteří 3× poruší svá práva a povinnosti, ztratí svou pozici.
 • Hráči, kteří 3× poruší pravidla QuadCore, ztratí možnost hrát na serveru.Do tohoto pravidla lze zahrnout i nesmyslné vyhlašování válek a jiné hru otravující a kazící činy.
 • Rozhodování je plně v kompetenci GA. V některých případech platí jednou a nikdy více - použití hacku.


Nadávky (cenzura)

Nadávky, v plné či zkrácené formě (je to verbální forma agresivity), nejsou povolené v žádné sekci fóra ani hry, a to za žádných podmínek.
Nevhodné vyjadřování se vůči dalšímu užívateli nebo členu týmu je trestané BANEM ve hře i na fóru podle závažnosti (platí pravidlo spravedlnosti).
Za vulgarismus je považován jakýkoliv náznak agrese, tedy i nedokončená, zkomolená či vyhvězdičkovaná či jinak vyznakovaná slova či slovo či souhrn znaků.
Posouzení je plně v kompetenci členů týmu. Bude-li přítomen, je oprávněn hráče zastavit pomoci chatbanu nebo banu podle závažnosti/opakovanosti. Opět plně v kompetenci členů týmu.

Team je povinen uchovat důkazy o zaBANování po dobu jednoho měsíce, ale není povinen ho hráči doložit jako důkaz o zaBANování.

Mimo ně věříme, že jsme všichni rozumní lidé a dokážeme respektovat základní pravidla chování, která nejsou potřeba psát.

QuadCore je český server, tudíž dodržujeme pravidla českého pravopisu, případně slovenského.

Naučte se respektovat pravidla komunikace na internetu!
CapsLock (případně stálý Shift) = křik, zvýšený hlas aj.


Prozatímní sled postihů je následující:
Prozatímní sled postihů je následující:
slovní upozornění (předpokládá omluvu), v extrémních případech vynecháno / Možno ihned blokovat chat záleží na posouzení teamu a vážnosti prohřešku.
blokace chatu/ snížení hodnosti do záporných hodnot.
blokace účtu

Hráčům jsou udělovány BANy při porušení pravidel. Při třech zaznamenaných trestech. Může být při dalším porušení pravidel udělen BAN delšího rozsahu na délku,
6 měsíců+, nebo PERMA BAN, dle vážnosti předchozích provinění a posouzení teamu.

Overeno.png
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje