Cech

Z Quadcore Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obecné


Cech je sdružení hráčů, kteří mají podobné zájmy a chtějí vytvořit dobrou komunitu. Ti by si měli v plnění úkolů pomáhat, případně děláním nových úrovní.

Cech můžete vytvořit na levelu 40+. Stačí dojít za Strážce návsi a zaplatit mu 200.000 Yangů. Je-li jméno/název cechu k dispozici (název může mít max. 12 znaků) a předchozí podnínky jsou splněny, tak se Váš cech vytvoří.

Jestliže vůdce rozpouští svůj cech, může si vytvořit nový po 24 hodinách. To platí i po opuštění cechu. Stačí zajít za Strážce návsi a říct mu o zrušení cechu nebo vyškrtnutí ze seznamu cechu.

Cech má k dispozici vlastní okno, kde jsou zobrazeny všechny údaje o cechu - členové cechu, úroveň cechu atd. Okno můžete otevřít zkratkou Alt+G nebo kliknout na okno cechu, které se nachází pod seznamem přátel.

Jako vůdci cechu můžete nahrávat logo cechu, udělit práva/hodnosti, vyhlašovat války a koupit pozemek.

Level cechu
Zobrazuje se v okně cechovní informace. Tam najdete aktuální level, počet BZK a potřebné BZK do dalšího levelu. Stejně jako Vy musíte zvyšovat Váš level pomocí BZK, tak i cechovní level se zvyšuje pomocí BZK. Ty však do cechu vkládáte Vy nebo ostatní členové. Stačí kliknout na políčko Investovat. Tam napíšete počet BZK, které chcete investovat (nelze vložit víc BZK než má Vaše vlastní postava). S každým novým levelem se navyšuje max. počet členů cechu, max. Energie dračího ducha a dostáváte jeden bod do cechovních schopností. maximální level cechu je momentálně 20.

Cechovní schopnosti jsou schopnosti, které se dají použít jen v případě války. Pokud cech přijme/vyhlásí válku, která probíhá v aréně, může vůdce tyto schopnosti použít. Použít smí ale jen ty, které má "natrénované". Trénování probíhá stejně jako u postav. Nová úroveň cechu = jeden bod do schopnosti. Ty se ale taky nedají trénovat věčně. Maximální úroveň schopnosti je 7 a maximální úroveň cechu je 20. Tudíž se na nejvyšší stupeň mohou dostat jen dvě schopnosti.

Level BZK na Lv. Počet členů Energie
1 600.000 32 400
2 1.800.000 34 500
3 3.600.000 36 600
4 6.400.000 38 700
5 9.400.000 40 800
6 13.000.000 42 900
7 17.200.000 44 1000
8 22.000.000 46 1100
9 27.400.000 48 1200
10 33.400.000 50 1300
Level BZK na Lv. Počet členů Energie
11 40.000.000 52 1400
12 60.000.000 54 1500
13 84.000.000 56 1600
14 112.000.000 58 1700
15 114.000.000 60 1800
16 180.000.000 62 1900
17 260.000.000 64 2000
18 320.000.000 66 2100
19 400.000.000 68 2200
20 500.000.000 70 2300

Logo cechu


Logo cechu si můžet vybrat z předem určených 99ti obrázků, která se nachází ve složce upload, ale jen od levelu 3+. Pokud se Vám ani jeden obrázek nelíbí, můžete si do této složky vložit Váš vlastní obrázek. Ten ale nesmí překročit velikost 16x12 pixelů a musí mít koncovku .png nebo .bmp.

Práva a hodnosti


V kolonce žebříček příslušníků, které se nachází v okně cechu můžete najít 15 (1. hodnost je Vůdce a ta nejde změnit) libovolně pojmenovatelných hodností (psát bez diakritiky) - po založení Vám automaticky naskočí 15 hodností jménem Clen. Ke každé hodnosti můžete také přidělit následující práva:

  • Pozvat - můžete zvát hráče do cechu
  • Propustit - můžete propouštět hráče z cechu
  • Napsat - můžete jen psát do chatu cechu
  • Schopnosti - můžete aktivovat schopnosti v přídadě války

Podrobnější vysvětlení práv:

  • Pozvat: Hráč s tímto právem může příjmat nové členy do cechu. Chcete-li pozvat, stačí kliknout na hráče, aby se objevilo jeho menu a pak kliknout na pozvánka do cechu. Hráči, který byl pozván se objeví okno, kde bude mít možnost Ano (tím pádem vstoupí do cechu) nebo možnost Ne (nevstoupí do cechu).
  • Propustit: Hráč s tímto právem má možnost propustit jakéhokoli stávajícího člena cechu, kromě vůdce. Stačí otevřít okno přátel, najít určitého člena a kliknout na koš. Hráč tím pádem bude odstraněn a do cechu může být znova nabrán až za 24 hodin.
  • Napsat: Hráč s tímto právem může psát texty, které budou řazeny přednostně tzn. text bude zařazen na začátek chatu a všechno ostatní bude řazeno pod něj. Stačí před text napsat !.
  • Schopnosti: Hráč s tímto právem může použít schopnost v cechovní válce. Schopnost lze použít, ale jen tehdy, má-li cech dostatek Energie dračího ducha a aspoň jeden bod ve schopnosti. Použitá schopnost se přidělí jen hráčům, kteří se zůčastnili boje.


Vůdce má vždy všechna práva, která nemohou být odstraněna. Ostatním hodnostem se práva přiřazují zaškrtnutím. Každý nový člen má automaticky přiřazenu nejnižží hodnost tj. hodnost na 15. řádku. Pouze vůdce a zakladatel cechu má právo mazat práva a hodnosti.

Cechovní války


Jako vůdce cechu (zakladatel) můžete vyhlástit nebo přijmout válku. To zle jen v případě, má-li cech víc jak 8 členů. Za každou vyhranou válku dostanete určité body a za prohranou válku o body přicházíte. Kolik bodů má váš cech naleznete u Strážce návsi. Existují tři typy cechovních válek:

Pole
Pokud tuto výzvu cech přijme hráč nedostane oznámení o tom jestli se chce učastnit bitvy, ale je hned ve bitvě - nebude nikam teleportován. To znamená např. Jsem ne Hoře Sohan a uvidím tam někoho z cechu, se kterým probíhá bitva, můžu ho zabít. Tato bitva je zase na body. Každý cech se snaží dosáhnout 1000bodů. Ten, který je získá první vyhrává. Body se získávají následovně - Jsem teda na Hoře Sohan a zabíjím např. 48lvl. Když ho zabiju můj cech získá 48bodů. (Když zabiju 99lvl cech získá 99 bodů).

Aréna
Jakmile je tato válka přijata, každý člen obdrží dotaz, zda chce vstoupit do této války. Jestli ano, bude hráč automaticky teleportován do speciální zóny. Vítězí ten cech, který jako první zabil 100 členů druhého cechu.

Vlajka
Pro tuto bitvu je nezbytné mít minimálně 8 hráčů. Každý hráč opět obdrží pozvánku a pokud ji přijme, bude telepotován do arény. Každý cech se pokouší vzít vlajku druhého cechu a donést ji na určené místo. Ten cech kterému se to povede získává bod. POZOR Ten, který vlajku nese je pomalejší než ostatní hráči.

Důležité: Během války nedostáváte žádné BZK a ani jiný drop.


Schopnosti cechu


Aktivní
Schopnosti zvyšují všechno možné, sílu, rychost kouzel, až po obranu. Existují různé schopnosti, které můžou mít max 7lvl. Jelikož maximální level cechu je 20, jen dvě schopnosti se dostanou na P (tj. 7lvl). Použít se dají jen ve válce a aby mohly být použity musí mít cech Dračí moc (u postavy MB, neobnovuje se automaticky jako u postavy). Musí být dobyta za peníze 100 Yangů = 1 Energie.

Obrázek Schopnost Funkce
Krev boha draků-s.png Krev boha draků Dočasně zvýší ZB všech členů cechu.
Požehnání boha draků-s.png Požehnání bohem draků Dočasně zvýší MB všech členů cechu.
Svatá výzbroj-s.png Svatá výzbroj Dočasně zlepší obranu všech členů cechu.
Zrychlení-s.png Zrychlení Zvýší dočasně rychlost útoků a pohybů všech členů cechu.
Hněv boha draků-s.png Hněv boha draků Zvýší dočasně důležitou šanci všech členů cechu.
Pomoc ke kouzlu-s.png Pomoc ke kouzlu Sníží dočasně čas obnovení schopností všech členů cechu.

Pasivní
Zatím neimplantovány do hry.

Cechovní sběr


Cechy budou dostávat body standardně za výhry ve válkách cechů. Nově ovšem také bude fungovat jakési zásobování cechů na horší časy. Cechy budou každý měsíc sbírat různé suroviny a odevzdávat je u Velitele. Suroviny budou každý měsíc jiné a každá ze surovin bude jinak bodově ohodnocena.

Pozemek


Vzhledem k nedávným problémům s mizením některých pozemků, Vás chceme upozornit, že cechovní pozemky vyprší po 90 dnech bez přihlášení libovolného člena cechu. Pokud se cech rozpustí, pozemek bude tento cech vlastnit i nadále po dobu 90 dnů, poté zmizí.

Podmínky

  • Cechovní level: 20
  • 1,9 KKK Yangů

Lze stavět v okolí prvního města nebo v cechovních oblastech. Místa, kde se dá stavět jsou označena vlaječkami - když na některou najedete myší zobrazí se Vám: planá země (pozemek ještě nikdo nevlastní), jméno cechu (jméno cechu, který pozemků vlastní).

Téměř každý cech se snaží mít v každé oblasti svůj vlastní pozemek. To však není levná záležitost a také jsou jen omezená místa, na kterých se dá pozemek koupit. Máte-li peníze i level cechu, jděte za strážcem pozemků. Ten Vám pozemek odprodá.

Stavba objektů na pozemku
Pokud už pozemek vlastníme můžete si na něm stavět různé budovy či dekorace. Stačí si stoupnout na Váš pozemek kliknout na Stavba domů cechu (nachází se na stejném místě jako oznámení, že máte nový bod do schopnosti). Po té se Vám zobrazí menu, kde budete mít vypsány všechny budovy, které jdou stavět. Jako první musíte postavit hlavní budovu. Co budete stavět potom už je jen Vaše věc.


Stavby na pozemku


Hlavní budova

Musí být postavena jako první.
Hlavní budova


Materiál Množství
Yangů 20 Miliónů
Základový kámen 20x
Kmen 30x
Překližka 25x






Kovář / Alchymista
Klenotník, platnéř, zbrojíř
Postavíte je tak, že dáte stavět oltář a potom si jednoho z nich vyberete. Všechny tyto tři postavy vypadají stejně jako kovář ve městě. Jsou však o 10% lepší, ale zároveň 5x dražší. Klenotník vylepšuje šperky a boty; Platnéř vylepšuje brnění, štíty a helmy; Zbrojíř vylepšuje zbraně. Na cechovním pozemku se však muže nacházet jen jeden z nich.

Kovář
Materiál Množství
Yangů 20 Miliónů
Základový kámen 20x
Kmen 30x
Překližka 20x





Alchymista
Alchymista taví natěžený materiál do podoby, ketrá se dá umístit na šperk. Při stavbě se dá vybrat, co alchymista bude tavit. To se dá potom změnit za 50 miliónů Yangů.

Alchymista
Materiál Množství
Yangů 20 Miliónů
Základový kámen 15x
Kmen 20x
Překližka 25x





Chrám předků - Oltář síly
Zvyšuje maximální počet členů cechu. Rozšíření stojí 50 miliónů Yangů, 10 základových kamenů, 10 kmenů a 15 překližek.

Chrám předků
Materiál Množství
Yangů 25 Miliónů
Základový kámen 25x
Kmen 25x
Překližka 25x





Vlajka
Symbol / logo cechu.

Vlajka
Materiál Množství
Yangů 3 Miliónů
Kmen 5x
Překližka 5x







Kameny
Dávají pocit pohodlí.

Kameny
Materiál Množství
Yangů 300.000
Zakladový kámen 5-9x





Stromy

Dávají pocit pohodlí.
Stromy
Materiál Množství
Yangů 2 Milióny
Kmen 5-9x
Citováno z „?title=Cech&oldid=24630
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje