Jezdecké úkoly

Z Quadcore Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Co vše můžeš vytrénovat, nebo vlastnit? To najdeš v seznamu jezdeckých zvířat.

Jezdecký úkol Kůň

Při trénování koně musíte mít Lv. postavy 25 a Koňskou medaily Koňská medaile.png
Při odevzdání medaile Pacholkovi dostanete za úkol zabít 30x Divoký lukostřelec
Na úkol máte časový limit 30 minut. Při nesplnění můžete úkol opakovat ihned, ale musíte mít další
koňskou medaily. Tu můžete sehnat v Opičí jeskyni. Za úkol dostanete jezdeckého koně.
Kterého nelze dále trénovat, ale přechází rovnou na trénink jezdeckých zvířat.


Jezdecký úkol Scorsis

Při trénování Scorsise musíte mít Lv. postavy 50 a nepotřebujete na něj žádné BZK zvířete.
Trénink zvířete je jeden z jednoduších jedná se o první ze zvířat. Za úkol dostanete objíždět blikající body na mapě.
Jedná se o mapy Údolí orků, Chrám Hwang celkem se jedná o 12 bodů. Při úkolu nesmíte sesednout, nebo zemřít.
Nesmíte použít prsten WARPPrsten WARP.png a Pergamen návratu na místo Pergamen návratu na místo.png.


Jezdecký úkol Lupus

Při trénování Lupuse musíte mít Lv. postavy 70 a 150.000 BZK zvířete.
Trénink zvířete je jeden z jednoduších jedná se o druhé ze zvířat. Za úkol dostanete zabíjet monstra ve třech etapách.
Mezi etapami můžete běžně hrát, dokud nezačnete plnit další etapu. Při neúspěchu se dělá celý úkol znovu.
Etapy jsou odděleny 20hodinovým limitem. Úkol je možné plnit z jakéhokoliv bojového zvířete.
Při úkolu nesmíte sesednout, nebo zemřít.
Smíte použít prsten WARPPrsten WARP.png a Pergamen návratu na místo Pergamen návratu na místo.png..

Část 1


Monstra lze nalézt v mapách: Bokjung, Bakra, Yayang.

Část 2


Monstra lze nalézt v mapách: Bokjung, Bakra, Yayang, Údolí orků.

Část 3


Monstra lze nalézt v mapách:Údolí orků.


Jezdecký úkol Leortus

Při trénování Leortuse musíte mít Lv. postavy 80 a 350.000 BZK zvířete.
Trénink zvířete je jeden z jednoduších jedná se o třetí ze zvířat. Za úkol dostanete zabíjet monstra Červený zlý strom.
Musíte je zabíjet pouze v mapě Červený les. Úkol je možné plnit z jakéhokoliv bojového zvířete.
Úkol není ovlivněn časovým limitem, takže ho můžete plnit jak dlouho chcete. Úkol se splní pokud zabijete správné monstrum.
Při úkolu můžete sesednout, nebo zemřít.
Můžete použít prsten WARPPrsten WARP.png a Pergamen návratu na místo Pergamen návratu na místo.png.Jezdecký úkol Trigeris

Při trénování Trigerise musíte mít Lv. postavy 100 a 600.000 BZK zvířete.
Trénink zvířete je středně těžký jedná se o čtvrté ze zvířat. Za úkol dostanete objíždět body ve třech etapách.
Mezi etapami můžete běžně hrát, dokud nezačnete plnit další etapu. Při neúspěchu se dělá celý úkol znovu.
Etapy jsou odděleny 20 hodinovým limitem. Úkol je možné plnit z jakéhokoliv zvířete.
Při úkolu nesmíte sesednout, nebo zemřít.
Nesmíte použít prsten WARPPrsten WARP.png a Pergamen návratu na místo Pergamen návratu na místo.png..

Část 1

  • V první etapě dostanete za úkol objíždět 8 bodů v Poušti a Hadí pláni při úkolu nesmíte být zabiti, nebo nesmíte sesednout zkouška je potom neplatná. Tato mapa je jednoduchá jsou zde slabá monstra a šance na zabití je nízká. Po dokončení etapy je čekací limit 20 hodin.


Mapa:Poušť Yongbi, Hadí pláň (Body 1-8).

Část 2

  • V druhé etapě dostanete za úkol objíždět 10 bodů v Lese při úkolu nesmíte být zabiti, nebo nesmíte sesednout zkouška je potom neplatná. Tato mapa je středně těžká jsou zde stromy, které zabraňují v průjezdu. Šance na úmrtí je zde tedy vysoká a při neúspěchu se plní celý úkol znovu. Po dokončení etapy je čekací limit 20 hodin.


Mapa:Červený les (Body 9-18).

Část 3

  • V třetí etapě dostanete za úkol objíždět 12 bodů na Metinland při úkolu nesmíte být zabiti, nebo nesmíte sesednout zkouška je potom neplatná. Tato mapa je těžká. Mapu obývají Zombie Šance na úmrtí je zde tedy velmi vysoká a při neúspěchu se plní celý úkol znovu. Což je před koncem velice nepříjemné.


Mapa:Zapomenutá říše (Body 19-30).

Jezdecký úkol Baerus

Při trénování Baeruse musíte mít Lv. postavy 120 a 1.000.000 BZK zvířete.
Trénink zvířete je jeden z těžkých jedná se o páté ze zvířat. Za úkol dostanete zabíjet monstra ve třech etapách.
Mezi etapami můžete běžně hrát, dokud nezačnete plnit další etapu. Při neúspěchu se dělá celý úkol znovu.
Etapy jsou odděleny 20 hodinovým limitem. Úkol je možné plnit z jakéhokoliv bojového zvířete.
Při úkolu nesmíte sesednout, nebo zemřít.
Nesmíte použít prsten WARPPrsten WARP.png a Pergamen návratu na místo Pergamen návratu na místo.png..

Část 1


Monstra lze nalézt v mapách: Tajemný důl.

Část 2


Monstra lze nalézt v mapách: Tajemný důl.

Část 3


Monstra lze nalézt v mapách: Tajemný důl.


Jezdecký úkol Foxis

Při trénování Foxise musíte mít Lv. postavy 130 a 1.500.000 BZK zvířete.
Trénink zvířete je jeden z těžkých jedná se o šesté ze zvířat. Za úkol dostanete zabíjet monstra Ďáblových katakomb.
Musíte je zabíjet pouze v mapě Ďáblovy katakomby. Úkol je možné plnit z jakéhokoliv bojového zvířete.
Úkol je ovlivněn časovým limitem 1 hodina, takže ho musíte plnit rychle. Úkol se splní pokud zabijete správné monstrum.
Při úkolu můžete sesednout, nebo zemřít.
Můžete použít prsten WARPPrsten WARP.png a Pergamen návratu na místo Pergamen návratu na místo.png..
Při neúspěchu se dá úkol opakovat znovu po uplynutí limitu 24h.

Jezdecký úkol Parderos

Při trénování Parderose musíte mít Lv. postavy 140 a 2.500.000 BZK zvířete.
Trénink zvířete je jeden z velmi těžkých jedná se o sedmé ze zvířat. Za úkol dostanete nasbírat pro pacholka 10ks Seno.png Sena.
Seno lze získat v mapě Přístav Deretan a to pouze při zabíjení monster ze hřbetu zvířete. Seno můžete získat 1x za 3 hodiny.
Protože ho lze odevzdat 1x za 3 hodiny. Úkol není omezen časovým limitem, ale % šancí na kvalitu sena.
Při úkolu můžete sesednout, nebo zemřít.
Můžete použít prsten WARPPrsten WARP.png a Pergamen návratu na místo Pergamen návratu na místo.png.
Jelikož úkol po vyzvednutí musíte již splnit. Nedá se úkol opakovat.

Jezdecký úkol Rhiceros

Při trénování Rhicerose musíte mít Lv. postavy 150 a 4.000.000 BZK zvířete.
Trénink zvířete je jeden z velmi těžkých jedná se o osmé ze zvířat. Za úkol dostanete zabíjet monstra z Údolí stínů.
Musíte je zabíjet pouze v mapě Údolí stínů. Úkol je možné plnit z jakéhokoliv bojového zvířete.
Úkol je ovlivněn časovým limitem 1 hodina, takže ho musíte plnit rychle. Úkol se splní pokud zabijete správné monstrum.
Šance na splnění jsou zde nižší než při podobných úkolech předešlých zvířat.
Při úkolu můžete sesednout, nebo zemřít.
Můžete použít prsten WARPPrsten WARP.png a Pergamen návratu na místo Pergamen návratu na místo.png..
Při neúspěchu se dá úkol opakovat znovu po uplynutí limitu 24h.
Změna jezdeckého zvířete

Pokud máte vytrénováno více zvířat, lze je libovolně měnit u pacholka. Ke změně je potřeba vždy Koňská medaile Koňská medaile.png
Overeno.png
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje