Kameny

Z Quadcore Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Seznam / popis Kamenů

Kámen proti válečníkům Kámen proti válečníkům.png - Silný proti válečníkům +..%
Kámen proti ninjům Kámen proti ninjům.png - Silný proti ninjům +..%
Kámen proti surům Kámen proti surům.png - Silný proti surům +..%
Kámen proti šamanům Kámen proti šamanům.png - Silný proti šamanům +..%
Kámen průniku Kámen průniku.png - ..% Šance na pronikavý zásah
Kámen smrtelné rány Kámen smrtelné rány.png - ..% Šance na kritický zásah
Kámen návratu Kámen návratu.png - Rychlost kouzla +..%
Kámen nestvůr Kámen nestvůr.png - Silný proti příšerám +..%
Kámen vyhýbání Kámen vyhýbání.png - Šance odvrátit tělesný útok +..%
Kámen schýlení Kámen schýlení.png - ..% Šance vyhnout se šípům
Kámen magie Kámen magie.png - Max.MB +..
Kámen vitality Kámen vitality.png - Max.ZB +..
Kámen ochrany Kámen ochrany.png - Obrana +..
Kámen spěchu Kámen spěchu.png - Rychlost pohybu ..%


stupeň vylepšení kamene proti válečníkům Kámen proti válečníkům.png proti ninjům Kámen proti ninjům.png proti surům Kámen proti surům.png proti šamanům Kámen proti šamanům.png průniku Kámen průniku.png smrtelné rány Kámen smrtelné rány.png návratu Kámen návratu.png nestvůr Kámen nestvůr.png vyhýbání Kámen vyhýbání.png schýlení Kámen schýlení.png magie Kámen magie.png vitality Kámen vitality.png ochrany Kámen ochrany.png spěchu Kámen spěchu.png
+0 5% 5% 5% 5% 1% 1% 5% 1% 1% 1% 30MB 50ZB +2 5%
+1 8% 8% 8% 8% 2% 2% 8% 2% 2% 2% 60MB 100ZB +4 10%
+2 12% 12% 12% 12% 3% 3% 12% 3% 3% 3% 90MB 150ZB +20 15%
+3 17% 17% 17% 17% 5% 5% 17% 5% 5% 5% 120MB 200ZB +40 20%
+4 25% 25% 25% 25% 8% 8% 25% 8% 8% 8% 150MB 300ZB +50 30%
+5 30% 30% 30% 30% 10% 10% 30% 10% 10% 10% 300MB 500ZB +70 35%
+6 35% 35% 35% 35% 13% 13% 35% 15% 15% 15% 500MB 1000ZB +100 40%
+7 40% 40% 40% 40% 15% 15% 40% 20% 20% 20% 1000MB 2500ZB +120 60%Vylepšování kamenů

Kameny lze vylepšovat do +6 u Kováře a na +7 u NPC Deokbae.
Kámen z +5 na +6 Lze vylepšit přes Požehnaný pergamen.png Požehnaný pergamen.

Stupeň vylepšení Úspěšnost Potřebné yangy Kousek kamene.png Strategie protiútoku.png Diamant.png Magická měděná ruda.png Prut safíru 5KK.png Daný kámen +6
+1 100% 500.000 Kříž.gif Kříž.gif Kříž.gif Kříž.gif Kříž.gif Kříž.gif
+2 90% 750.000
+3 80% 1.000.000
+4 75% 1.250.000 1
+5 50% 2.000.000 2 1
+6 40% 3.000.000 1 1 1
+7 30% Kříž.gif Kříž.gif Kříž.gif Kříž.gif 1 1 3

Vysvětlivky:

Kousek kamene.png - Kousek kamene Strategie protiútoku.png - Strategie protiútoku Diamant.png - Diamant Magická měděná ruda.png - Magická měděná ruda Prut safíru 5KK.png - Prut safíru 5KK yang


Vkládání kamenů

Kameny můžeme vkládat do brnění a do zbraní.
Šance na úspěšné vložení kamenů do věcí je 35%
Přidání kamenů do věci může selhat v tom případě se vytvoří ve věci Odštěpek z kamene.pngOdštěpek z kamene. Ten lze z věci opět vymést pomocí Příručka kamenů.pngPříručka kamenů
Odštěpek lze také odstranit zlepšení předmětu u Kováře Pokud máte ve věci vložený kámen (jakýkoliv). Lze jej opět vyndat bez sebemenšího poškození pomocí Pergamen proti kamenu ducha.png
Pergamenu proti kamenu ducha. Nutno upozornit Pergamen proti kamenu ducha odebere všechny vložené kameny a vrátí je do inventáře.


Vkládání kamenů do brnění

Do brnění lze vkládat kameny dle slotů. Slot.png

Brnění

  • 1.-18. úrovně - 1 slot
  • 26.-42. úrovně - 2 sloty
  • 48.-200. úrovně - 3 sloty
Kámen Obrázek
Vyhýbání Kámen vyhýbání.png
Schýlení Kámen schýlení.png
Magie Kámen magie.png
Vitality Kámen vitality.png
Ochrany Kámen ochrany.png
Spěchu Kámen spěchu.png


Vkládání kamenů do zbraní

Do zbraní lze vkládat kameny dle slotů.Slot.png

Zbraně

  • 1.-20. úrovně - 1 slot
  • 25.-40. úrovně - 2 sloty
  • 45.-200. úrovně - 3 sloty (Dýky, Zvony od lvl30!)
Kámen Obrázek
proti válečníkům Kámen proti válečníkům.png
proti surům Kámen proti surům.png
proti ninjům Kámen proti ninjům.png
proti šamanům Kámen proti šamanům.png
průniku Kámen průniku.png
smrtelné rány Kámen smrtelné rány.png
návratu Kámen návratu.png
nestvůr Kámen nestvůr.png
Overeno.png
Citováno z „?title=Kameny&oldid=25030
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje