PVM Turnaj

Z Quadcore Wiki
Přejít na: navigace, hledání

PVM turnaj.jpg

Obsah

Systém turnaje

 • Splnění výzvy ve stanoveném čase, NEZNAMENÁ automatický postup do dalšího kola. V každém kole jsou vyřazeni nejméně dva hráči, a to v závislosti na rychlosti splnění výzvy. Hráč, který v daném kole výzvu nesplní, nepokračuje. V případě vyřazení i přes úspěšné pokoření výzvy je hráči udělena symbolická odměna za účast, která se každé kolo zvyšuje. Odměna je udělována pouze za kolo, ve kterém hráč výzvu splnil, jestliže tedy nesplní následující výzvu, obdrží odměnu pouze za předchozí, úspěšné, kolo.


 • S počtem kol vzrůstá obtížnost výzev. Každý hráč má na splnění výzvy předem definovaný čas, který pořadatel oznámí.


 • Eliminačním způsobem je vyřazen takový počet hráčů, aby finálové kolo tvořili alespoň čtyři. V rámci finálového kola je poté určeno konečné pořadí bez závislosti na předchozích výsledcích, ale v závislosti rychlosti splnění poslední výzvy.


 • V případě nenaplnění maximální kapacity turnaje je pořadatel turnaje oprávněn uzavřít vstup a zahájit soutěž bez naplnění maximální kvotace. O tomto faktu budou účastníci turnaje informováni. V rámci doplnění kapacit je oprávněn pořadatel oslovit hráče v globálním chatu a vybrat si přímé účastníky na základě vlastního úsudku.Informace jsou pouze orientační! Zúčastnit turnaje se můžete stejně, jako u PvP Turnaje prostřednictvím Správce bitev. Ohlášen je ve hře PvP turnaj, proto dbejte pokynů pořadatele, který dopředu několikrát oznámí ve hře, že se jedná právě o PvM Turnaj. Na základě vaší výbavy můžete být z turnaje vyloučeni.


Typy turnaje

 • Individuální

  • Hráč plní výzvy sám bez pomoci ostatních účastníku turnaje. Během výzvy používá pouze schopnosti svojí postavy, ostatní schopnosti jsou zakázány, včetně skupinových bonusů.

 • Skupinový

  • Hráč plní výzvy ve skupině s jiným účastníkem turnaje. Během výzvy používá schopnosti svojí postavy a zároveň může využívat schopností svého spolubojovníka, včetně skupinových bonusů.

 • Cechovní

  • Proti sobě se postaví dva Cechy, které plní výzvy v hromadné skupině. Během výzvy mohou používat schopnosti svojí postavy, svých spolubojovníků, svého cechu, a to včetně skupinových bonusů.

Dodatky

 • Individuální výhry pro levely 100-200

  • Hráč má nárok na odměnu v případě, že výzvu splnil, ale jeho čas nebyl dostačující k postupu.

  • Hráč má nárok na odměnu v případě, že předcházející výzvu splnil, následující však nesplnil.

  • Hráč nemá nárok na výzvu, pokud výzvu nesplnil (ani žádnou předešlou)


 • Individuální výhry pro levely 50-56

  • Hráč má nárok na odměnu v případě, že výzvu splnil, ale jeho čas nebyl dostačující k postupu.

  • Hráč má nárok na odměnu v případě, že předcházející výzvu splnil, následující však nesplnil.

  • Hráč nemá nárok na výzvu, pokud výzvu nesplnil (ani žádnou předešlou)

Pravidla

 1. Každý hráč používá pouze schopnosti svojí postavy, jestliže není typem turnaje dovoleno jinak.

 2. Hráč během výzvy nesmí měnit obsah své výbavy. Podpůrné elixíry, rosy, itemy jsou povoleny.

 3. Hráč na turnaji nesmí použít své zvíře.

 4. Hráč na turnaji nesmí být účastníkem žádné skupiny, pokud není typem turnaje dáno jinak.

 5. Hráč musí postupovat přesně podle pokynů správce hry. Pokud je vstup levelově omezený a hráč vstoupí na turnaj v rozporu se stanoveným levelem, bude požádán o opuštění mapy. Pokud hráč bude žádost rozporovat, bude mu udělena blokace na všechny účty, stejně jako hráči, který bude opakovaně na turnaj vstupovat i přes výzvu pořadatele.

 6. Hráč se smí účastnit turnaje současně pouze s jednou postavou (herním účtem).

 7. Hráči se počítá čas až od první interakce s výzvou (aktivace pláště, započetí souboje s příšerou).

 8. Hráč výzvu plní v kruhu pro výzvu. Opuštění kruhu bude posuzováno jako vzdávání-se.

 9. Při turnaji nejsou dovoleny osobní souboje s ostatními účastníky.

 10. Hráči musí výzvu plnit sami, pokud není typem turnaje dáno jinak. Během výzvy nesmí hráči pomáhat ostatní účastníci žádnými předměty, a to ani těmi vyhozenými.

 11. Nerespektování, dohadování s pořadatelem turnaje, dohadování mezi sebou používání vulgarit je trestáno v rámci aktuálních pravidel hry.

 12. Při nedosažení požadovaného počtu účastníků si pořadatel hry vyhrazuje právo turnaj zrušit bez nároku na náhradu turnaje v jiný den.

Síň slávy.jpg

Síň slávy

Výhody členství

Unikátní role na discordu (barevně odlišená)

Možnost účasti ve speciálním kole PVM turnaje - kde je všechno jinak (normálně nepřístupný)

Možnost použít "žolíka", pokud členovi v průběhu PVM Turnaje hrozí vyřazení (1x za sezónu)

Herní výhody (black shop)


Co členství obnáší

Pro vstup do síně slávy je nutné vyhrát sezónu PVM Turnaje

Pro udržení v síni slávy je nutné v následujících sezónách obsazovat max. do 3. místa

Člen musí dodržovat stanovená pravidla PVM Turnaje, při opakovaném porušování o členství přijde

Odměny

Aktuální odměny naleznete vždy na Discordu

Citováno z „?title=PVM_Turnaj&oldid=25251
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje