Prastarý labyrint

Z Quadcore Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Lab.png
Nezmapováno.pngPravidla Labyrintu

Velký labyrint:

Velký labyrint je vydlážděná plocha s velikou rozlohou, která má na sobě postavené obří bludiště. Bludiště je zrádné obsahuje mnoho širokých cest, mnoho úzkých cest a bezpočet speciálních míst, křižovatek, rozcestí a zvláštních typů bludišť zakomponovaných do velkého labyrintu. Labyrint má celkem 4 vstupy, které jsou při každém vstupu jiné. Labyrint má při každém eventu jinou podobu, proto je naprosto bezpředmětné se ho pokoušet mapovat.
  • Principem velkého labyrintu je najít 4 části mapy a truhlu. - Na splnění tohoto úkolu mají hráči přesně stanovený čas (stanovuje GM)
  • Vstup do velkého labyrintu je u Velitele.

Malý labyrint - pouštní typ:

Malý labyrint pouštního typu je o něco jednoduší než jeho velký bratříček avšak funguje na jiném systému. Labyrint obsahuje také mnoho nástrah, slepých cest i snadné vidiny cíle není ovšem jednoduché ho zdolat, stejně tak jako velký labyrint obsahuje zvláštní typy bludišť, které jsou zakomponované do cesty a nelze je obejít. Labyrint má při každém eventu jinou podobu a více cest vede do cíle musíte ovšem vybrat tu správnou. Zmapování Vám nepomůže labyrint se často mění.
  • Principem malého labyrintu je nalezení cesty z bodu A do bodu B, kde na první 3 hráče čeká GM tým , který předá odměnu. Malý labyrint není omezován časovým
    limitem.
  • Vstup do malého labyrintu je u Velitele.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje