Shinsoo

Z Quadcore Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Empire a 256.jpg

Říše Shinsoo leží na jihu kontinentu. Její infrastruktura žije předvším obchodními styky. Po zániku císařství pod vedením Yoon-Yoinga vedly obchody říše Shinsoo s východem rychle k jejímu dnešnímu rozkvětu. Avšak se západem žijí její obyvatelé v neustálých rozbrojích a pozemní obchodní cesta je přerušena. Obchodníci se vyzbrojují, protože si jsou vědomi ohrožení jejich obživy, které čiší z kamene Metin. Jejich cílem je dokázat odolat útokům ze západu, znovu zprovoznit obchodní cestu a sjednotit celou říši pod svojí vládu.

Citováno z „?title=Shinsoo&oldid=21288
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje