Sloty (úchyty)

Z Quadcore Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Volný slot.png Sloty fungují jako prostor pro Kámen spěchu.png Kameny a Nebeské slzy.png Rudy. Jejich možnosti jsou ale dány jednotlivými druhy předmětů resp. do každého typu předmětu, který má slot lze dát jen určitý typ kamenů ducha / Rudy. Sloty rozšiřují možnosti předmětů.

Přidáním jednoho kamene ducha či odštěpku do brnění/zbraně se automaticky vytvoří další sloty, jsou-li k dispozici. Po odstanění odštěpků nejsou sloty vidět.

Obsah

Sloty v brněních a zbraních

Brnění s kameny.png

Počet slotů v brnění se liší typem brnění podle úrovně, od které jsou přístupné.

 • Brnění od úrovně 1-18 mají pouze 1 slot
 • Brnění od úrovně 26-42 mají 2 sloty
 • Brnění od úrovně 48-200 mají 3 sloty, což je maximum.

U zbraní je tomu s počtem slotů podobně.

 • Zbraně od úrovně 1-25 mají pouze 1 slot
 • Zbraně od úrovně 30-40 mají 2 sloty
 • Zbraně od úrovně 45-200 mají 3 sloty, což je maximum.

Obsazení slotů v brněních a zbraních

Kameny se přidávají do brnění/zbraní přetáhnutím kamene na brnění/zbraň. Přidání může i selhat. V případě, že selže, zůstane v brnění/zbrani Odštěpek.png odštěpek, který obsadí slot, dokud se nevyčistí.

Odstranění odštěpků

Odštěpek lze odstranit dvěma způsoby:

 • Změníte stupeň brnění či zbraně vylepšením (i při selhání vylepšení se odštěpky odstaňují). Neplatí pro použití Magického kamenu Magický kámen.png, kde technicky selže kámen, ale stupeň předmětu zůstane stejný a odštěpky taktéž zůstanou. Pokud ale vylepšení za pomoci kamenu vyjde, tak odštěpky zmizí.
 • Použijete Příručka kamenů.png Příručku kamenů, která je dostupná v Quadcore obchodnice


Sloty v náramcích, náhrdelnících, náušnicích

Náušnice z nebeských slz s rudami.jpg

Pod pojmem šperky se myslí všechny Ametystový náhrdelník.png náhrdelníky, Ametystový náramek.png náramky a Ametystové náušnice.png náušnice.
(Pozn. Do šperků se řadí i boty, ty ale nemají sloty, a proto zde nejsou uvedeny)

 • Ve všech špercích lze vytvořit až 3 sloty bez ohledu na úroveň, od které jsou přístupné. Tyto sloty fungují jinak, než v brněních a ve zbraních, jelikož nepřidávají nové hodnoty, ale pouze navyšují ty existující (bonusy šperků).
 • Sloty se ve špercích vytvářejí za pomoci Diamant.png diamantu tak, že ho přetáhnete na daný šperk. Přidání může i selhat. V případě selhání se se šperkem nestane nic.
 • Do každého šperku se dávají jiné rudy. Například do Ametystový náhrdelník.png Ametystového náhrdelníku lze dát pouze Ametyst.png Ametyst atd. Potřebnou rudu lze obvykle odvodit od názvu šperku.
 • Osazuje se stejně jako přidávání slotů - přetáhnutím rudy na šperk.
 • Rudy ve špercích ale fungují jen na omezenou dobu a mají rozdílný efekt.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje