Těžba

Z Quadcore Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Schopnost těžba

Těžba.png Tato schopnost ovlivňuje úspěšnost vaší těžby. Abyste ji zvýšily a tím zvýšili i šance na úspěch, můžete číst Kniha těžby.png knihy těžby. Kniha se používá na čtení schopnosti od úrovně 1 až po úroveň P (0-M1 20 knih, M1-G1 10 knih, G1-P 10 knih). Při neúspěšném kopání se vám zobrazí hláška "Kopání se nezdařilo" a při úspěšném "Kopání bylo úspěšné" a na zem vypadne několik kusů rudy. Při (ne)úspěšném se vám také přičtou body ke krumpáči. Vždy 1 bod za každé kopání. Kopat a těžit rudy můžete z Těžebních NPC.

Krumpáč

Krumpáč.png Krumpáč je nedílnou součástí vaší výbavy, pokud se rozhodnete těžit. Krumpáč vám umožňuje kopat do "naleziště" nebo "žíly" a vytežit z ní nějaké rudy. Krumpáč zakoupíte u dřevorubce Deokbaea za 5.000.000 Yangů.

Jak již bylo zmíněno výše, za každé kopání dostáváte 1 bod ke krumpáči. Body zde fungují jako u rybářského prutu. Jakmile se vám podaří nasbírat jich plný počet, musíte jít za Deokbaem, aby vám krumpáč zlepšil.Vylepšení je vždy 100%.

Body Krumpáče

Stupeň Potřebné body Šance vykopat rudu
+0 600 33%
+1 1.200 35%
+2 2.400 38%
+3 4.800 41%
+4 9.600 45%
+5 19.200 50%
+6 38.400 56%
+7 76.800 62%
+8 153.600 70%
+9 1.000.000 80%
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje