Vedení

Z Quadcore Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Vedení.png

Umožňuje přidělit někomu ve vaší skupince posilňující bonus. Stejně jako jiné dovednosti se trénuje knihami:

Stupeň 1 - M1 (trénuje se knihouSun-zi.png Válečnické umění Sun-zi)

Stupeň M1 - G1 (trénuje se knihouWu-zi.png Válečnické umění Wu-zi)

Stupeň G1 - P (trénuje se knihouWeliao-zi.png Válečnické umění Weliao-Zi)

Obsah

Bonusy

V různých fázích této schopnosti máte možnost přidělit, jste-li vůdce, jakémukoli členu vaší skupinky speciální schopnost a dát mu tak nějaký bonus. Tyto schopnosti však působí jen v případě, jsou-li členové s bonusem v blízkosti vůdce skupinky, stejně jako s "bonusem BZK". Každý člen může dostat jen jednu schopnost.

Čtení knih

Stupeň Potřebných knih
M1->M2 1
M2->M3 2
M3->M4 3
M4->M5 4
M5->M6 5
M6->M7 6
M7->M8 7
M8->M9 8
M9->M10 9
M10->G1 10
Stupeň Potřebných knih
G1->G2 11
G2->G3 12
G3->G4 13
G4->G5 14
G5->G6 15
G6->G7 16
G7->G8 17
G8->G9 18
G9->G10 19
G10->P 20


Trénování schopnosti

Hodnoty trénování schopnosti, hodnoty se mění dle načteného stupně pomocí knih.


Stupeň 10-19

Už jste úspěšně přečetli 10 knihSun-zi.png Válečnického umění Sun-zi a máte schopnost na stupni 10. Nyní můžete použít jednu schopnost (NIKOLI NA SEBE!!).

Určit bojovníka. Tomu se navýší hodnota HÚ (Hodnota útoku).

Stupeň Urči bojovníka
Obrázek Urči bojovníka.png
10 HÚ +23
11 HÚ +24
12 HÚ +25
13 HÚ +26
14 HÚ +28
15 HÚ +29
16 HÚ +30
17 HÚ +31
18 HÚ +32
19 HÚ +34

Stupeň M1-M5

Už jste úspěšně přečetli 20 knihSun-zi.png Válečnického umění Sun-zi a máte schopnost na stupni M1. Nyní můžete použít dvě nové schopnosti.

Určit zuřivce. Tomu se navýší hodnota RÚ (rychlost útoku)

Určit bojovníka z blízka. Tomu se navýší hodnoty ZB.

Od úrovně M1 musíte číst knihyWu-zi.png Válečnického umění Wu-zi.

Stupeň Urči bojovníka Urči zuřivce Urči bojovníka z blízka
Obrázek Urči bojovníka.png
Urči zuřivce.png
Urči bojovníka z blízka.png
M1 HÚ +40 RÚ +3 Max.ZB +775
M2 HÚ +41 RÚ +3 Max.ZB +804
M3 HÚ +42 RÚ +3 Max.ZB +833
M4 HÚ +43 RÚ +3 Max.ZB +862
M5 HÚ +44 RÚ +3 Max.ZB +890

Stupeň M6-M10

Už jste úspěšně přečetli 45 knihWu-zi.png Válečnického umění Wu-zi a máte schopnost na stupni M10. Nyní můžete použít jednu novou schopnost.

Určit blokátora. Tomu se navýší doba trvání kouzel a dostává šanci na zpomalení.

Stupeň Urči bojovníka Urči zuřivce Urči bojovníka z blízka Urči blokátora
Obrázek Urči bojovníka.png
Urči zuřivce.png
Urči bojovníka z blízka.png
Urči blokátora.png
M6 HÚ +46 RÚ +4 Max.ZB +920 Trvání +32s
M7 HÚ +47 RÚ +4 Max.ZB +963 Trvání +33s
M8 HÚ +49 RÚ +4 Max.ZB +1.007 Trvání +34s
M9 HÚ +51 RÚ +4 Max.ZB +1.050 Trvání +36s
M10 HÚ +53 RÚ +4 Max.ZB +1.094 Trvání +37s

Stupeň G1-P

Už jste úspěšně přečetli 55 knihWu-zi.png Válečnického umění Wu-zi a máte schopnost na stupni G1. Nyní můžete použít dvě nové schopnosti.

Určit obránce. Tomu se zvýší obrana.

Určit mistra magie. Tomu se navýší hodnota MB.

Od úrovně G1 musíte číst knihyWeliao-zi.png Válečnické umění Weliao-Zi.


Stupeň Urči bojovníka Urči zuřivce Urči bojovníka z blízka Urči blokátora Urči mistra magie Urči obránce
Obrázek Urči bojovníka.png
Urči zuřivce.png
Urči bojovníka z blízka.png
Urči blokátora.png
Urči mistra magie.png
Urči obránce.png
G1 HÚ +59 RÚ +5 Max.ZB +1.239 Trvání +41s od G6 od P
G2 HÚ +61 RÚ +5 Max.ZB +1.282 Trvání +43s od G6 od P
G3 HÚ +62 RÚ +5 Max.ZB +1.326 Trvání +44s od G6 od P
G4 HÚ +64 RÚ +5 Max.ZB +1.369 Trvání +45s od G6 od P
G5 HÚ +66 RÚ +5 Max.ZB +1.413 Trvání +47s od G6 od P
G6 HÚ +68 RÚ +5 Max.ZB +1.471 Trvání +49s Max.MB +613 od P
G7 HÚ +71 RÚ +6 Max.ZB +1.529 Trvání +50s Max.MB +637 od P
G8 HÚ +73 RÚ +4 Max.ZB +1.587 Trvání +52s
Max.MB +661
od P
G9 HÚ +76 RÚ +6 Max.ZB +1.645 Trvání +54s Max.MB +685 od P
G10 HÚ +79 RÚ +6 Max.ZB +1.717 Trvání +56s Max.MB +715 od P
P HÚ +85 RÚ +7 Max.ZB +1.862 Trvání +61s Max.MB +775 Obrana +42
Citováno z „?title=Veden%C3%AD&oldid=8840
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje